Laimes un apmierinātības garantija Fiskars produktiem

Fiskars mērķis ir uzlabot emocionālo labsajūtu, piedāvājot novatoriskus risinājumus dārzkopības, kulinārijas, celtniecības un remontdarbu entuziastiem.

Lai nodrošinātu, ka mūsu klienti gūst vislabāko lietošanas pieredzi, mēs sniedzam ražotāja papildu garantiju noteiktiem Fiskars un Fiskars Pro produktiem, kas iegādāti no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim (“Laimes un apmierinātības garantija”). Laimes un apmierinātības garantijas kampaņa ir spēkā tikai Fiskars un Fiskars Pro produktiem, kas ir iegādāti pēc 01.04.2022.

Ja mūsu produktu lietošana neradīs jums lielāku laimes sajūtu vai neesat apmierināti ar produktu, varat to atgriezt 30 dienu laikā kopš pirkšanas brīža laikā no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim un saņemt atpakaļ naudu (izņemot sūtīšanas izmaksas). Lai produktu atgrieztu, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus. Sūtījumā ir jāpievieno pirkuma čeka oriģināls, kas kalpo kā pirkuma pierādījums. Veidlapā tālāk norādiet savu kontaktinformāciju un konta numuru. Nosūtiet produktu uz atgriešanas adresi, kas norādīta pēc šiem nosacījumiem. Produktu varat nosūtīt tā oriģinālajā iepakojumā vai līdzīgā aizsargiepakojumā.

Lūdzu, ņemiet vērā! Laimes un apmierinātības garantija neattiecas uz produktiem, kuriem konstatēts defekts. Ja nopirktais produkts ir nepārprotami bojāts, lūdzu, atgrieziet to veikalā, kurā to iegādājāties, izmantojot standarta atgriešanas pieprasījumu, vai arī sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Laimes un apmierinātības garantija ir spēkā tikai gadījumos, kad produktam nav nepārprotamu tehnisku vai citu defektu, bet produkts neatbilst gaidītajam un tāpēc tiek atgriezts.
Ja neesat pārliecināts, kurš atgriešanas veids ir piemērotākais, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni +358 2033 4101 (darba dienās plkst. 10–15) vai e-pastu consumer.info@fiskars.com

Izņēmumi

 • Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir nepieciešams čeka oriģināls.
 • Laimes un apmierinātības garantijas kampaņa attiecas tikai uz produktiem, kas iegādāti no 01.04.2022. līdz 31.12.2022.
 • Atgriešanas sūtījums jānosūta ne vēlāk kā 31.01.2023. (pasta zīmogs).
 • Lūdzu, ņemiet vērā, ka Laimes un apmierinātības garantija neattiecas uz produktiem bez pirkuma čeka, piemēram, produktiem, kuri iegādāti par bonusa punktiem, vai dāvanām.
 • Laimes un apmierinātības garantijas ietvaros katra persona par katru produkta modeli var iesniegt tikai vienu atmaksas pieprasījumu.
 • Laimes un apmierinātības garantija attiecas tikai uz patērētājiem; tā neattiecas uz mazumtirgotājiem vai tālākpārdevējiem.
 • Fiskars neuzņemas atbildību par nozaudētiem, aizkavētiem, nepilnīgiem vai neskaidriem atgriešanas pieprasījumiem.
 • Fiskars neuzņemas atbildību par maksājuma kavējumu vai aizturēšanu tādu iemeslu dēļ, ko Fiskars nespēj ietekmēt.
 • Bojājumi, kas produktam radušies, ja ir pārkāpti lietošanas norādījumi vai ir izmantots nepiemērots iepakojums atgriešanas transportēšanai, tiks atskaitīti no atgriežamās summas.
 • Iesaiņojiet atgriešanas sūtījumu rūpīgi un kompakti, lai produkts sūtīšanas laikā netiktu sabojāts vai nozaudēts. Mēs paturam tiesības atgriešanas dēļ radušās izmaksas par produkta bojājumiem vai zudumu atskaitīt no produkta pirkuma cenas.
 • Ja produkts iegādāts ar e-pasta vai pasta starpniecību, Fiskars atmaksās tikai produkta pirkuma cenu bez piegādes vai nosūtīšanas maksas.

Personas datu apstrāde

Ja vēlaties atgriezt Fiskars produktu Laimes un apmierinātības garantijas ietvaros, pieprasītie personas dati tiks izmantoti tikai Laimes un apmierinātības garantijas ietvaros veikto preču atgriešanas darījumu apstrādei. Jūsu dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams atgriešanas apstrādei. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet mūsu privātuma politiku (https://fiskarsgroup.com/privacy-at-fiskars-group/consumer-privacy-policy/).

Atbildības ierobežošana un piemērojamie tiesību akti

Fiskars neuzņemas atbildību par tiešu, netiešu, tūlītēju vai izrietošu kaitējumu vai īpašu kaitējumu (tostarp kaitējumu, kas izriet no uzņēmējdarbības, līguma, produkta vai informācijas zaudējumiem vai uzņēmējdarbības pārtraukuma), kas izriet no Laimes un apmierinātības garantijas izmantošanas vai šādas izmantošanas liegšanas, vai arī no šiem nosacījumiem.

Šie nosacījumi ir interpretējami atbilstoši Somijas likumiem. Šī garantija par apmierinātību ir papildu priekšrocība, un tā neietekmē nekādas garantijas, ko nodrošina tālākpārdevējs vai ražotājs, kā arī neietekmē nekādas likumīgās vai citas juridiskas tiesības, kas jums var būt piešķirtas atbilstoši piemērojamai obligātajai valsts likumdošanai (piemēram, patērētāju aizsardzības tiesību aktiem).

Fiskars produkta atgriešana, izmantojot Laimes un apmierinātības garantiju

1. Aizpildiet Laimes un apmierinātības garantijas produktu atgriešanas veidlapu. Lūdzu, pārliecinieties, ka ievadītā informācija ir pareiza. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atgriešana var nebūt iespējama, ja informācija nav norādīta vai ir nepareiza.
2. Lūdzu, ievietojiet produktu kopā ar čeka oriģinālu sūtīšanai piemērotā iepakojumā. Iesaiņojot produktu, lūdzu, veiciet pietiekamus pasākumus, lai nodrošinātu, ka produktam transportēšanas laikā neradīsies bojājumi.
3. Nosūtiet iepakojumu uz šo adresi: Vienības gatve 109, 4.11.1. Rīga, LV-1058
4. Lai veiktu atgriešanu, izmantojiet tālāk pieejamo veidlapu vai salasāmā rokrakstā uzrakstiet atbilstošo informāciju uz atsevišķas papīra lapas, kuru pievienojat atgriešanas sūtījumam.
5. Maksa par sūtīšanu ir jāmaksā nosūtītājam. Maksa par sūtīšanu netiek atmaksāta.
6. Laimes un apmierinātības garantija ir derīga un pirkuma cena tiek atmaksāta norādītajā bankas kontā tikai tad, ja produkts atbilst garantijas nosacījumiem. Nauda tiek atgriezta bankas kontā četru nedēļu laikā pēc sūtījuma nosūtīšanas (pasta zīmoga datums). Visas iegādes laikā saņemtās atlaides tiks atņemtas no atgriežamās pirkuma cenas.

ATGRIEŠANAS VEIDLAPA

Iemesls:

Vārds:

Uzvārds:

Pirkuma cena: (NB! Pievienojiet pirkuma čeka oriģinālu)

Jūsu konta numurs IBAN formātā: FI XXXX XXXX XXXX XXXX :

Ja jums ir jautājumi par Laimes un apmierinātības garantiju, nosūtiet tos uz e-pasta adresi consumer.info@fiskars.com.