Lietošanas noteikumi

Pirms piekļūt šai interneta vietnei, lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus. Piekļūstot Fiskars Corporation (turpmāk — Fiskars) tīmekļa (WWW) lappusēm, jūs piekrītat tālāk norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Fiskars tīmekļa lappušu saturs (tostarp, bet ne tikai teksts, attēli un audiovizuālie elementi) pilnībā pieder Fiskars saskaņā ar Autortiesību likumu. Visas tiesības paturētas. Satura daļas vai visa satura pavairošana, pārsūtīšana, izplatīšana vai glabāšana jebkurā veidā bez Fiskars rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot gadījumos, kas ir minēti šajos noteikumos un nosacījumos.
Fiskars logotips, tā uzņēmuma simbols, kā arī reģistrētie un nereģistrētie zīmoli, preču nosaukumi un citas iespējamās nemateriālās tiesības un līdzekļi ir Fiskars īpašums. Logotipi, uzņēmuma simbols, kā arī reģistrētie un nereģistrētie zīmoli, preču nosaukumi un citas iespējamās filiāļu un saistīto uzņēmumu nemateriālās tiesības un līdzekļi ir Fiskars un/vai tā filiāļu vai saistīto uzņēmumu īpašums. Piekļuve mūsu tīmekļa lappusēm nevar netieši vai citādi tikt uzskatīta par licences piešķiršanu vai citām tiesībām uz jebkuru tīmekļa lappusē redzamo zīmolu bez iepriekšējas Fiskars rakstiskas piekrišanas.

Fiskars atļauj glabāt datorā vai drukāt šo lappušu izvilkumus, taču tikai savām personīgajām vajadzībām. Fiskars tīmekļa lappušu saturu var lietot tikai informatīviem nolūkiem un tādā veidā, kas nelabvēlīgi neietekmē Fiskars reputāciju. Šajā tīmekļa lappusē sniegto informāciju nevar mainīt bez Fiskars rakstiskas atļaujas. Atsevišķi dokumenti mūsu tīmekļa lappusēs var tikt pakļauti papildu noteikumiem, kas ir norādīti šajos dokumentos. Jūs nedrīkstat pārsūtīt materiālus citai personai, kamēr jūs tai nepaziņojat un tā nepiekrīt saistībām, kas izriet no lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.
Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka mūsu uzņēmums var laiku pa laikam mainīt šo konfidencialitātes politiku. Ja mēs to darām, izmaiņas tiek publicētas, tāpēc periodiski to pārbaudiet.

Jūs apliecināt un garantējat, ka lietosiet šo vietni saskaņā ar šo līgumu, tostarp līgumā iekļautiem likumiem un noteikumiem, kā arī saskaņā ar visām esošajām un nākotnes vietnes politikām un noteikumiem. Jūs piekrītat, ka nelietosiet šo vietni, lai sūtītu surogātpastu vai nevēlamu saziņu, neizliksieties par Fiskars vai kādu citu, neviltosiet galvenes un citādi neietekmēsiet identifikatorus, lai slēptu caur šo vietni pārsūtītā satura izcelsmi, nesagrozīsiet savu piederību personai vai organizācijai, negatīvi neietekmēsiet citu lietotāju spēju lietot vietni, neiesaistīsieties darbībās, kas pārkāpj jebkuru piemērojamu likumu, neizvietosiet vai nesūtīsiet materiālu, kas pārkāpj vai ierobežo citu tiesības vai ir nelikumīgs, aizskarošs, apmelojošs, rupjš vai citādi nevēlams, vai satur reklāmu vai uzmākšanos attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, nevāksiet un neglabāsiet personiskos datus par citiem lietotājiem, līdz nebūsiet saņēmis atļauju no šiem lietotājiem. Ja jūs nepiekrītat iepriekšminētajam, nedrīkstat izmantot šo vietni; Fiskars šis līgums nav juridiski saistošs un tas patur visas juridiskās tiesības attiecībā uz šādu nepakļaušanos.

Fiskars tīmekļa lapu saturs ir sniegts tāds, kāds tas ir. Fiskars nesniedz nekādu tiešu vai netiešu garantiju attiecībā uz šo lappušu vai caur tām sasniedzamas informācijas pieejamību, pareizību, precizitāti, uzticamību vai saturu. Fiskars negarantē, ka tā tīmekļa vietnes vai serveris, kas nodrošina tām pieeju, nesatur vīrusus vai citus kaitīgus elementus. Fiskars patur tiesības mainīt lappuses vai liegt tām pieeju jebkurā laikā bez atsevišķa paziņojuma.

Fiskars neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem, netiešiem, nejaušiem, konkrētiem vai izrietošiem bojājumiem, zaudējumiem, izmaksām vai peļņas zaudējumiem, kas attiecas uz faktu, ka esat piekļuvis Fiskars tīmekļa lappusēm vai ar to saistītām lappusēm, nevarējāt piekļūt informācijai šajās lappusēs vai esat lietojis vai mēģinājis lietot informāciju šajās lappusēs. Turklāt Fiskars neuzņemas atbildību par tiešiem vai netiešiem bojājumiem, kas ir saistīti ar pārraušanu, nolaidību, pārtraukšanu, defektu, darbības atlikšanu vai pārsūtīšanu, datorvīrusiem vai tīklu vai sistēmas kļūmi pat tad, ja Fiskars vai tā pārstāvji ir informēti par šādiem bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām. Fiskars atbildība, ja tāda ir, ir ierobežota un nepārsniedz to, kas ir pakļauts Somijas likumiem.

Fiskars neuzņemas atbildību par materiāliem, kas pieder vai ko izveidojusi vai publicējusi trešā puse un uz kuriem ir saite no Fiskars tīmekļa lappusēm. Veidojot saites uz trešās puses vietni, ir jāpārskata un jāpiekrīt vietnes lietošanas noteikumiem, ja tādi ir. Saite uz vietni, kas nepieder Fiskars, nenozīmē, ka Fiskars atbalsta vietni, preces vai pakalpojumus, kas ir minēti vietnē.
Iesniedzot mums materiālu, piemēram, pa e-pastu vai izmantojot mūsu tīmekļa lappuses, jūs piekrītat tālāk norādītajiem noteikumiem.
(1) Jūs sniedzat pieeju materiālam zinot, ka mēs to varam publicēt.
(2) Jūs garantējat, ka materiāls nesatur nevienu vienību, kas ir nelikumīga vai citādi nav piemērota publikācijai. Jūs turpmāk garantējat, ka nesniegsiet Fiskars informāciju vai materiālus, kas ir apmelojoši, draudoši, neķītri, uzmācīgi vai citādi nelikumīgi attiecībā uz jebkuru piemērojamu likumu.
(3) Jūs apstiprināt, ka materiāls pieder jums vai jums ir neierobežotas tiesības to mums sniegt un ka mēs to varam publicēt un/vai iekļaut to vai tā daļas savās precēs bez saistībām vai atbildības par kompensācijas samaksu.
(4) Pirms materiāla nosūtīšanas jūs veicat zināmus piesardzības pasākumus, lai atrastu vai noņemtu vīrusus vai citas piesārņojuma vai postošas funkcijas.
(5) Jūs piekrītat izmaksāt mums kompensāciju par bojājumiem gadījumā, ja trešā puse vēršas pret mums jūsu nosūtītā materiāla seku rezultātā.
(6) Jūs piekrītat neveikt pieprasījumus uz sava nosūtītā materiāla pamata un nevērsties pret mums sava nosūtītā materiāla seku rezultātā. Fiskars nepārbauda lietotāju nosūtītā materiāla saturu savās tīmekļa lappusēs un neatbild par šo materiālu. Fiskars var pēc saviem ieskatiem jebkurā brīdī noņemt no savām tīmekļa lappusēm materiālu, ko ir atsūtījuši lietotāji.
(7) Sniedzot Fiskars šādu informāciju vai materiālus, jūs pilnībā piešķirat un nosūtat Fiskars visas intelektuālā īpašuma tiesības uz šo informāciju un materiāliem, un tādējādi Fiskars to var brīvi lietot, reproducēt, attēlot, publiski izrādīt, pārsūtīt, izplatīt, mainīt juridisko mantinieku un licencēt šo informāciju un materiālus, un jūs turpmāk piekrītat, ka Fiskars var brīvi lietot idejas, koncepcijas vai praktiskās zināšanas kuras jūs vai citas personas jūsu vārdā sniedz Fiskars.
Fiskars patur tiesības pēc saviem ieskatiem noņemt no vietnes jūsu sniegto informāciju.

Lai gan vietnē tiek nodrošināta informācijas precizitāte, Fiskars neuzņemas par to nekādu atbildību. Materiāli var saturēt neprecizitātes un tipogrāfiskas kļūdas. Fiskars negarantē materiālu precizitāti un pilnību un padomu, viedokļu, apgalvojumu vai citas vietnē attēlotās vai izplatītās informācijas uzticamību. Jūs apliecināt, ka paļaušanās uz šādu viedokli, padomu, apgalvojumu, memorandu vai informāciju ir vienīgi jūsu paša risks. Viss saturs tiek nodrošināts tāds, “kāds tas ir” un “kāds tas ir pieejams”. Fiskars skaidri noliedz jebkura veida tiešu vai netiešu garantiju pārstāvību, tostarp bez ierobežojuma garantiju tirdzniecības piemērotībai vai atbilstībai konkrētam nolūkam, nepārkāpšanu vai attiecībā uz šo vietni vai saturu. Fiskars negarantē un nekādā veidā nepārstāv šīs tīmekļa vietnes drošību. Jūs atzīstat, ka jebkura nosūtītā informācija var tikt pārtverta. Fiskars negarantē, ka tā tīmekļa vietne vai serveri, kas nodrošina šai vietnei pieeju vai elektronisko saziņu, ko nosūta Fiskars, nesatur vīrusus vai citus kaitīgus elementus. Visas šīs pārstāvniecības, garantijas un noteikumi tiek izslēgti, izņemot gadījumu, ja likums aizliedz to izslēgšanu.

Fiskars nekādā gadījumā neatbild par tiešiem, netiešiem, izrietošiem, soda, konkrētiem vai nejaušiem bojājumiem (tostarp bez ierobežojumiem, bojājumiem, kas rada zaudējumus uzņēmējdarbībai, līgumam, peļņai, datiem, informācijai vai uzņēmējdarbības pārtraukšanu), kas izriet no, rodas no vai ir saistīti ar vietnes lietošanu vai tās, kā arī tās satura vai ārpus šī līguma vai tā ietvaros pat tad, ja Fiskars ir informēts par šādu bojājumu iespējamību. Papildus turpmāk uzstādītajiem noteikumiem, Fiskars nekādā gadījumā neatbild par kļūdām, neprecizitātēm, nolaidībām vai citiem šajā vietnē esošās informācijas defektiem, nepiemērotību vai neautentiskumu.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland