X-Sērijas un Norden Cirvju Garantija

FISKARS 4. PAAUDZES X SĒRIJAS CIRVJI UN NORDEN CIRVJU PIEDĀVĀJUMA KLĀSTS STARPTAUTISKĀ IEROBEŽOTĀ GARANTIJA CIRVJIEM

Vispārīgie garantijas noteikumi

*Fiskars 4. paaudzes X sērijas cirvji un Norden cirvji ir izgatavoti, lietojot modernus ražošanas paņēmienus un materiālus. Mūsu izstrādājumi ir rūpīgi pārbaudīti un kalpo izcili, lietojot tos piemērotajos apstākļos un paredzētajiem nolūkiem. Tomēr reizēm neatkarīgi no tā, cik uzmanīgi mēs esam, ražošanas procesā var rasties kļūmes. Lai apliecinātu, ka nodrošināsim mūsu klientiem vislabāko iespējamo lietošanas pieredzi, mēs sniedzam starptautisku divdesmit piecu (25) gadu jubilejas ierobežoto izstrādājumu izgatavošanas vai materiāla defektu garantiju Fiskars 4. paaudzes X sērijas cirvjiem un Fiskars Norden cirvjiem.

Divdesmit piecu (25) gadu garantijas periods sākas dienā, kad veikts sākotnējais pirkums mazumtirdzniecībā. Šī garantija ir derīga tikai Eiropas Savienībā, Šveicē, Norvēģijā, Austrālijā, Jaunzēlandē, Ukrainā, Turcijā un Kazahstānā. Šī garantija ir derīga, reģistrējot izstrādājumu tīmeklī trīsdesmit (30) dienu laikā no pirkuma veikšanas brīža.

Šī garantija papildina tālākpārdevēju sniegtās garantijas, neietekmējot nekādas likumos paredzētas tiesības, ko varat būt tiesīgs saņemt saskaņā ar piemērojamiem obligātajiem valsts tiesību aktiem.

Garantijas izņēmumi un ierobežojumi

Garantijas nosacījumi netiek piemēroti:

 • ja izstrādājumi tiek lietoti komerciāliem/profesionāliem nolūkiem vai izīrēšanas nolūkiem;
 • izstrādājumiem, kam veikta modifikācija, remonts vai remonta mēģinājumi, ko uzņēmums Fiskars nav pilnvarojis.

Garantija neattiecas uz defektiem vai bojājumiem, kas saistīti ar šādiem iemesliem vai radušies to dēļ:

 • normāla nolietošanās (piemēram, skrāpējumi vai nodilums);
 • iespējamās izmaiņas izstrādājuma vizuālajā izskatā, ja tās neietekmē izstrādājuma funkcionalitāti;
 • ļaunprātīga lietošana, neatbilstoša lietošana, nevērība vai nejaušība, piemēram, sasišana, sadauzīšana, nomešana vai saspiešana;
 • izmantošana pretēji paredzētajam vai ieteiktajam lietojumam;
 • izstrādājuma lietošana īpaši augstās vai zemās temperatūrās (piemēram, pārkarsēšana, pakļaušana atklātai liesmai vai pastāvīgai temperatūrai, kas ir augstāka par +40 °C vai zemāka par -30 °C);
 • piemērotu apkopes norādījumu neievērošana, piemēram, norādījumu par tīrīšanu pēc lietošanas vai norādījumu par glabāšanu, nepakļaujot laikapstākļu vai tiešas saules gaismas iedarbībai;
 • neatbilstoša vai nepietiekama apkope vai uzglabāšana (piemēram, rūsa vai krāsas mainīšanās);
 • nepiemērotu tīrīšanas paņēmienu vai līdzekļu lietošana, piemēram, skābju vai šķīdinātāju lietošana;
 • pakļaušana īpaši agresīvai vai kodīgai videi (piemēram, jūrniecībā vai rūpniecībā, nepārtrauktā saskarē ar ūdeni, ķīmiskajām vielām, pelniem, cementu vai putekļiem).

Garantijas pakalpojuma saņemšana

Garantijas prasības ir jāiesniedz rakstiski kopā ar bojāto izstrādājumu tuvākajā Fiskars klientu apkalpošanas centrā garantijas perioda ietvaros un trīsdesmit (30) dienu laikā no defekta konstatēšanas brīža. Prasībā ir jānorāda īpašnieka vārds/uzvārds vai nosaukums, adrese un tālruņa numurs, pirkuma datums, defekta apraksts un datums, kurā defekts pirmo reizi tika konstatēts.

Uzņēmums Fiskars vienīgi pēc saviem ieskatiem pieņem lēmumu par garantijas prasības apstiprināšanu. Apstiprināšanas gadījumā izstrādājumam tiek veikts remonts, vai arī tas tiek aizstāts ar līdzīgu izstrādājumu, par ko uzņēmums Fiskars pieņem lēmumu vienīgi pēc saviem ieskatiem. Ja modeļa ražošana ir pārtraukta, izstrādājums, kuram konstatēts defekts, tiek aizstāts ar līdzīgāko modeli no pašreizējā klāsta. Aizvietojot izstrādājumu vai veicot tā remontu, sākotnējais garantijas periods netiek pagarināts.

Atbildības ierobežojums

Piemērojamos tiesību aktos pieļautajā apjomā Fiskars nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem nejaušiem, netiešiem, īpašiem vai izrietošiem bojājumiem, kā arī par jebkādu aprīkojuma bojājumu vai tā zaudējumu, peļņas, produktivitātes, funkcionalitātes, biznesa, līgumu, pārdošanas, ieņēmumu vai paredzamo ietaupījumu zaudējumiem, paaugstinātām izmaksām vai izdevumiem vai garantijas apkalpošanas nesniegšanu vai kavējumu.

 

Garantija

Fiskars Finland Oy Ab
Hämeentie 135 A, PL 130
00561 Helsinki
Somija

*Fiskars 4. paaudzes X sērijas cirvi var atpazīt pēc 13 ciparu sērijas numura, kas atrodas cirvja aizmugurē. Pēc sērijas numura pirmā burta kodam vajadzētu turpināties ar vienu no šīm kombinācijām: AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI
Piemēram, šajā sērijas numurā ir kombinācija “AD”, kas apliecina, ka produkts ir Fiskars 4. paaudzes X sērijas cirvis: EADL6234234237