Fiskars WaterWheel laistīšanas spoles apmierinātības garantija

Fiskars laistīšanas sērijas produktu ražošanā tiek izmantoti tehnoloģiski progresīvi ražošanas procesi un otrreizēji materiāli. Veiktie testi apliecina, ka šie produkti ir lieliski piemēroti veicamajam uzdevumam un izmantošanas videi.

Lai klientiem nodrošinātu pēc iespējas labāku lietošanas pieredzi, Fiskars laistīšanas sērijai tiek pievienoti trīs WaterWheel laistīšanas spoļu produkti: spole 15 m laistīšanas šļūtenei, spole M ar ratiņiem 20 m laistīšanas šļūtenei un spole L ar ratiņiem 30 m laistīšanas šļūtenei (detalizētus garantijas noteikumus skatiet pēc produktu kodiem tālāk) ar ražotāja brīvprātīgo apmierinātības garantiju no 01.05. - 31.8.2018.

Ja neesat apmierināts ar savu produktu, varat to atdot atpakaļ kampaņas periodā no 01.05. līdz 31.08.2018. un saņemt atpakaļ naudu par pirkumu. Atpakaļatdošana ir jāveic trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā kopš iegādes un saskaņā ar garantijas noteikumiem. Produktu ar visiem papildpiederumiem nosūtiet uz šo noteikumu apakšējā daļā norādīto atpakaļnodošanas adresi.

UZMANĪBU! Ja produktam ir skaidri redzams defekts, lūdzu, nogādājiet to atpakaļ iegādes vietā, ievērojot parasto procedūru, vai sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Pagarinātā apmierinātības garantija attiecas tikai uz gadījumiem, kad produktam nav izteiktu tehnisku defektu, tomēr tas neatbilst cerētajam, tāpēc vēlaties to atdot atpakaļ.

Ja neesat pārliecināts par to, kā pareizi veikt produkta atpakaļatdošanas procesu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu pa tālr. +37126548993 darbdienās no plkst. 10 līdz 15 vai customerservise.export@fiskars.com 

GARANTIJAS NOTEIKUMI

1. Apmierinātības garantija ir kampaņa, kas tiek organizēta ierobežotā periodā no 01.05. līdz 31.08.2018.
2. Apmierinātības garantija attiecas tikai uz šādiem produktiem: WaterWheel laistīšanas spoļu produktiem: 15 m laistīšanas šļūtenes spoli (produkta kods: 1020436), spoli M ar ratiņiem 20 m laistīšanas šļūtenei (produkta kods: 1023643) un spoli L ar ratiņiem 30 m laistīšanas šļūtenei (produkta kods: 1023644).
3. Produkta atpakaļnodošanas sūtījumam ir jābūt reģistrētam pastā ne vēlāk kā 31.08.2018.
4. Sūtījumam ir jāpievieno tālāk norādītā veidlapa vai cits dokuments, kurā skaidrā rokrakstā ir ierakstīts sūtītāja vārds, uzvārds, kontaktinformācija un konta numurs.
5. Sūtījumam vienmēr jāpievieno oriģinālais pirkuma čeks
6. Atpakaļatdošanas tiesības neattiecas uz produktiem, kuriem nav skaidra pirkuma čeka, piemēram, uz produktiem, kas ir saņemti par bonusu punktiem vai kā dāvana.
7. Pieprasītā personas informācija tiek izmantota tikai ar WaterWheel apmierinātības garantiju saistīto jautājumu izskatīšanai.
8. Uzņēmuma Fiskars pienākums nav apstiprināt pazaudētas vai nokavētas, kā arī nepilnīgi vai neskaidri aizpildītas atpakaļatdošanas prasības.
9. Apmierinātības garantiju saskaņā ar atpakaļatdošanas prasību vienam produkta modelim viena persona var iesniegt tikai vienu reizi.
10. Apmierinātības garantija attiecas tikai uz patērētājiem-klientiem.
11. Pasta izdevumus apmaksā atpakaļatdošanas sūtījuma nosūtītājs. Pasta izdevumi netiek kompensēti.
12. Interneta- un pasta pasūtījumu pirkumiem Fiskars kompensē tikai produktu pirkuma cenu bez piegādes vai transporta maksas.
13. Atpakaļsūtīšanas iepakojumu nostipriniet cieši, taču uzmanīgi, lai produkts sūtīšanas laikā netiktu sabojāts. Mēs paturam tiesības samazināt pirkuma cenas kompensācijas apjomu, atrēķinot produkta bojājumu izmaksas.
14. Izmaksājot kompensāciju, tiek ņemtas vērā iegādes laika iespējamās atlaides.
15. Apmierinātības garantija ir spēkā un iegādes cena tiek atmaksāta uz norādīto kontu tikai tad, ja ir ievēroti visi šeit izklāstītie apmierinātības garantijas noteikumi. Kompensācija tiek iemaksāta kontā ne vēlāk kā četru nedēļu laikā pēc sūtījuma reģistrēšanas pastā.
16. Uzņēmums Fiskars neuzņemas atbildību par kompensāciju atmaksas kavējumiem vai neizpildi, ja tās iemesli nav atkarīgi no uzņēmuma Fiskars.
17. Šie noteikumi ir skaidrojami saskaņā ar iegādes vietas likumiem.
18. Šie noteikumi neietekmē jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

NORĀDES PAR ATPAKAĻATDOŠANU

Atpakaļatdošanas adrese: rakstiet uz atpakaļatdošanas adresi Fiskars Finland, Tyytyväisyystakuu, Taipaleentie 6, 13430 HÄMEENLINNA.

Atpakaļatdošanu var veikt, izmantojot tālāk norādīto veidlapu vai arī attiecīgo informāciju skaidri salasāmā rokrakstā ierakstot atsevišķā dokumentā, kas jāpievieno atpakaļatdošanas sūtījumam.

---Nogrieziet šeit---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATPAKAĻATDOŠANAS VEIDLAPA

Atpakaļatdošanas iemesls: ____________________________________________________________________________________

Vārds: ____________________________________________________________________________________

Uzvārds: ____________________________________________________________________________________

Iegādes cena: ______________________________ (UZMANĪBU! Lūdzu, pievienojiet oriģinālo iegādes čeku)

Mans konta numurs IBAN formātā: FI XXXX XXXX XXXX XXXX : __________________________________________________

Pasta adrese: ____________________________________________________________________________________

Pasta indekss: ______________________________ Pasta nodaļa ____________________________________

Tālruņa numurs: ______________________________ E-pasta adrese ____________________________________

Ja jums ir ar apmierinātības garantiju saistīti jautājumi, nosūtiet ziņojumu uz adresi customerservise.export@fiskars.com

Lejupielādēt