GARANTIJAS NOSACĪJUMI

4. paaudzes Fiskars X-sērijas cirvis (Oficiāli izdots 1.8.2015.) ir izgatavots, izmantojot modernus ražošanas paņēmienus un materiālus. Mūsu izstrādājumi ir pārbaudīti un, lietojot tos paredzētajos apstākļos nolūkiem, kam tie izgatavoti, tie kalpo izcili. Tomēr reizēm neatkarīgi no tā, cik uzmanīgi mēs esam, ražošanas procesos var rasties kļūdas. Lai apliecinātu, ka nodrošināsim mūsu klientiem vislabāko iespējamo lietošanas pieredzi, mēs izsludinām starptautisku 25 gadu  ierobežotu ražošanas defektu garantiju Fiskars 4. paaudzes X-sērijas cirvim.

Šī garantija ir derīga tikai Eiropas Savienības teritorijā, Šveicē, Norvēģijā, Austrālijā, Jaunzēlandē, Krievijā, Ukrainā, Turcijā un Kazahstānā.

Uz garantiju attiecas tālāk minētie nosacījumi:

Šī garantija ir derīga, reģistrējot izstrādājumu tīmeklī (www.fiskars.eu/warranty) trīsdesmit (30) dienu laikā no pirkuma veikšanas brīža.

Garantija nav spēkā, ja izstrādājumi ir lietoti tādiem nolūkiem, kādiem oriģināli tie nav paredzēti, un ja izstrādājumi ir lietoti komerciāliem/profesionāliem vai izīrēšanas nolūkiem.

Garantija neattiecas uz izstrādājumiem, kam veikts tāds remonts vai remonta mēģinājumi, kurus uzņēmums Fiskars nav atļāvis.

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies šādos apstākļos:

 • nolaidība vai izstrādājuma modifikācijas;
 • negadījums;
 • izstrādājuma nozaudēšana;
 • ja mazumtirgotājs/uzņēmums Fiskars netiek informēts noteiktajā laika periodā pēc bojājuma rašanās;
 • ja bojājums radies, izmantojot izstrādājumu tādiem nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts, vai ļaunprātīgas izmantošanas rezultātā;
 • lietošanas laikā radies nolietojums, dabiskais nodilums;
 • ekstremāla temperatūra, karstums, uguns, ilgstoša pakļaušana karstumam (virs +40 grādiem pēc Celsija) vai aukstumam (zem -30 grādiem pēc Celsija);
 • ja nav ievēroti atbilstošie apkopes nosacījumi, piemēram, izstrādājuma tīrīšana pēc lietošanas un glabāšana vietā, kur tas nav pakļauts laika apstākļiem un tiešai saules gaismai;
 • nepiemērotu tīrīšanas paņēmienu vai līdzekļu, piemēram, skābju vai šķīdinātāju, izmantošana;
 • laika apstākļu izraisīti bojājumi, piemēram, rūsa vai krāsas mainīšanās;
 • garantija nav derīga īpaši agresīvās vai kodīgās vidēs, piemēram, jūrniecībā vai rūpniecībā, nepārtrauktā saskarē ar ūdeni, ķīmiskajām vielām, pelniem, cementu vai putekļiem.

Ja konstatējat, ka jūsu Fiskars 4. Paaudzes X-sērijas cirvim ir izgatavošanas vai materiāla defekts, iesniedziet izstrādājumu un garantijas prasību veikalā, kurā iegādājāties izstrādājumu. Garantijas prasības ir jāiesniedz rakstiski trīsdesmit (30) dienu laikā no defekta konstatēšanas brīža. Prasībā ir jāietver īpašnieka vārds/uzvārds, adrese un tālruņa numurs, pirkuma apliecinājums un datums, defekta raksturs un datums, kurā tas pirmo reizi tika konstatēts. Izstrādājumu var atgriezt veikalā, kurā tas tika iegādāts, izmantojot parastos pasta pakalpojumus.

Par atgriešanas apstiprināšanu uzņēmums Fiskars lemj tikai pēc saviem ieskatiem. Apstiprināšanas gadījumā izstrādājumam tiek veikts remonts, vai arī tas tiek aizstāts ar līdzīgu izstrādājumu, par ko uzņēmums Fiskars lemj tikai pēc saviem ieskatiem. Ja konkrētā modeļa ražošana ir pārtraukta, bojātais izstrādājums tiks aizstāts ar līdzīgāko modeli no pašreizējā klāsta.

Uzņēmums Fiskars nav atbildīgs par nejaušiem, netiešiem, īpašiem un izrietošiem zaudējumiem, tostarp bez ierobežojuma jebkāda aprīkojuma bojājumiem vai nozaudēšanu, pārdošanas apjoma vai peļņas zaudējumiem vai apstākļiem, kas kavē garantijas pienākumu izpildi vai liedz to.

Šī ražotāja sniegtā garantija ir tālākpārdevēju sniegto garantiju papildinājums un neietekmē tās, kā arī neierobežo un neaizstāj nekādas juridiskās garantijas, kuras klientam var pienākties saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Aizvietojot izstrādājumu vai veicot tā remontu, oriģinālā garantija netiek pagarināta.

Fiskars Finland Oy Ab
Hämeentie 135 A, PL 130
00561 Helsinki, Finland